sneeuw in Kessel

Terwijl de molen nog in de vreugd staat vanwege de toeving van het molenaarsambacht op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed, dwarrelde de sneeuw dezer dagen neer op het Kesselse land. Enkele plaatjes van onze fotograaf Ger Bos:

P1410920 a

P1410934 a

Immaterieël Erfgoed UNESCO

UNESCO, de wereld monumentenorganisatie, heeft het ambacht van Molenaar namens Nederland op de lijst van immaterieel erfgoed geplaatst. Vanwege deze benoeming is de molen in de vreugd gezet!

Het ambacht molenaar is door en door verweven in de Nederlandse cultuur. Eeuwen lang waren de mulders een belangrijke schakel in de voedselvoorziening. Ook de lagere delen in het westen van ons land hadden niet bestaan als er geen poldermolens waren geweest die ervoor zorgde dat men droge voeten hield. 
Tenslotte zorgde een groot aantal industriemolens, die houtzaagde, olie sloegen, verf maakte en tal van andere toepassingen, ervoor dat Nederland in de 17e eeuw een industriele voorsprong had in de wereld.

Voor ons is het een bevestiging dat we het ambacht van korenmolenaar moeten blijven uit oefenen en zorgen dat jeugdige opvolgers het goed gaan aanleren en doorgeven naar volgende generaties!

 

Limburgse Molendag 2017

WP 20160903 16 35 21 ProOp zondag 1 oktober van 11.00 tot 16.00 uur is het weer Limburgse Molendag. Dé kans om vele molens en molenaars in Limburg in actie te zien. Maar liefst 55 molens zijn die dag gratis te bezoeken. Jong en oud kan ontdekken hoe een molen werkt en genieten van speciale activiteiten op en rond de molens. Bijna overal geven molenaars en molengidsen uitleg. Daarnaast zijn er op diverse plekken demonstraties, exposities, muzikale optredens en molenrijke wandel- en fietsroutes. Kijk op www.limburgsemolens.nl en www.hklimburg.nl/limburgsemolendag voor het volledige programma en de deelnemende molens.

Natuurlijk is de Kesselse molen elke zaterdagmiddag en elke woensdagmiddag open, maar op deze Limburgse Molendag zullen ook wij onze deuren extra open zetten! Bakker Peeters heeft extra Speltbroden gebakken en de Kessselse kusjes zijn natuurlijk voldoende op voorraad!

 

Smaakmarkt 2017

Ook dit jaar staan we met de streekeigen producten die we op de Kesselse molen maken op de Smaakmarkt in Beesel. Voor de 5e opeenvolgende keer organiseert de Stichting Kernoverleg Beesel en Haar smaakmarkt kopToekomst op zondag 10 september 2017 van 11:00 uur tot 17:00 uur wederom een "Smaakmarkt" in het centrum van Beesel.

De entree is gratis.

Op de smaakmarkt vindt u een bijzonder en divers aanbod van regionale produkten. Bij de opzet van de markt zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • gezonde voeding met een herkenbare herkomst
  • dierenwelzijn staat voorop
  • kwalitatieve en smaakvolle produkten
  • kleinschalige produktiemethode n
  • produktie veroorzaakt geen schade aan leefomgeving
  • Op de markt vindt u een uiteenlopend produktaanbod zoals groente, fruit, vlees/vis, meel/brood, drank, zuivel en delicatessen. Naast de verkoop van produkten staat het informeren over en het proeven van de produkten centraal.

De opzet is gelijk aan de voorgaande jaren dus ook dit jaar kunt u weer volop proeven van al het lekkers uit de regio.

Duurzaamheidsprijs

In 2013 is een duurzaamheidprijs uitgereikt door de gemeente Beesel. De Smaakmarkt past binnen de gestelde kaders van duurzaamheid. Een substantieel deel van deze prijs is aangewend om de continuïteit van de markt te garanderen.

Open Monumentendag 2017

VoLogoOpenMonumentendagkl1or Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: 'Boeren, burgers en buitenlui'. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

'Boeren, burgers en buitenlui', dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

Molens passen natuurlijk ook in deze context. Ze waren de niet te missen schakel in de voedselvoorziening. Zowel voor mens als dier. De boer die het graan verbouwd, de molenaar die het maalt en de bakker die er brood van maakt. Dat is de bekende gang van zaken. Minder bekend is dat molens ook veel veevoer vermaalden. Vooral in het begin van de 20e eeuw  was het het voornaamste middel van bestaan voor de mulders. 

De Kesselse molen maalt vandaag de dag nog steeds. Nu enkel nog voor menselijke consumptie. De molen is daarmee nog steeds een schakel in de voedselketen. Het aloude proces van malende molenstenen geeft meel met een speciaal karakter. 

De molen is tijdens het monumentenweekend alleen op zaterdag 9 september geopend van 13.00 - 17.00 uur.

 

 

Aanvullende gegevens