Belangstelling

IMG 0888 tn

Het weer wordt beter, de molen draait wekelijks en de bezoekers weten weer meer en meer de molen te vinden.

Ook voor kinderen is het een interessant uitstapje. De inposante molen laat een onuitwisbare indruk achter. Soms mag de molenaar zelfs een handje geholpen worden! En met een zakje pannenkoekenmeel van de Kesselse molen kan thuis nog nagepraat worden tijdens het eten van een overheerlijke pannenkoek.

Schilderwerk

Binnenkort vangt de schilder aan met het nieuw in de verf zetten van de gehele molen. Deze werken zullen enkele weken in beslag nemen. Daarna is de molen klaar voor de Nationale Molendagen (14 en 15 mei) en Belaef Kessel op 22 mei.

Op naar een malende molen

CbQsuSvWcAAYwqZHoewel de molen alweer en tijdje draaien kan, is het draaien van molenstenen in het hart van de molen er nog niet bij. De mulders van de Kesselse molen zijn doende om dit snel in orde te hebben.

Nadat de molenstenen in de molen waren gehesen kon het werk beginnen om de stenen juist te positioneren, de loper uit te balanceren, de benodigde verstevigingsbanden aan te brengen en het ringhout in orde maken. Nog heel wat werk dat gestaag vorderd.

De gemeente Peel en Maas is ondertussen druk doende om het schilderwerk aan de molen te organiseren. Zodra het voorjaarsweer het toelaat zal de gehele molen een schilderbeurt krijgen. Daarmee naderen de herstelwerkzaamheden hun voltooiing. In mei moet er dan weer meel uit de maalbak stromen en staat de molen er dan weer helemaal up-to-date bij!

Vasteloavend Same!

CajslWZUUAAZLW5Zaterdag voor de vastelaovend is de molen niet geopend! Aswoensdag gaan de wieken weer rond.

 Vanwege de voorspelde windsnelheden zijn er geen vlaggen op de molen gezet. De molen staat in het kruis tot aswoensdag. Molenwinkel is dan ook weer open vanaf 13.30 uur.

Nieuwe jaar 2016

WP 20150603 15 41 08 Pro aMet het nieuwe jaar in het verschiet is een terugblik op het oude jaar een logische gedachte. Een bewogen jaar voor de molen en zijn mulders

Het jaar 2015 begon met een stilstaande molen die afgesteund stond op een ijzeren onderstel. Dit, zo was de bedoeling, zou snel verwijderd worden, maar pas in november was de molen weer in staat om te draaien.

In het voorjaar werd er een nieuwe steenbalk gestoken. Een balk van 4 meter lang en 60cm doorsnee. Ook voor de molenmakers geen alledaagse klus. Zie hiervoor de nieuwsgeschiedenis. In november werd de zetel vervangen, wat gezien de knaagkever aantasting, geen overbodige luxe was. Sindsdien is de molen weer draaiende te zien en zodoende konden er toch nog ruim 30.000 omwentelingen op de asteller genoteerd worden.

Ondanks de molen niet kon draaien is ze wel twee maal per week open geweest het hele jaar en konden bezoekers, toeristen evengoed de molen bezoeken. Ook rondleidingen vonden gewoon doorgang. Bijzonder was om te zien hoe de verschillende onderdelen van de molen uit elkaar lagen. Ook onderdelen die normaal gesproken aan het oog worden onttrokken.

Voor nu staat het maalvaardig maken van de molen op het programma en dan kan er met Nationale Molendag, 13 en 14 mei, weer gemalen worden met de Kesselse molen!

prettige feestdagen

Phototastic-24-12-2015 51680818-86f8-4e51-b1fb-94921d9bd154

Aanvullende gegevens